Oferty pracy dla policjantów - Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy dla policjantów

Oferty pracy dla policjantów

UWAGA!

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji. Przedmiotowy tryb umieszczony został na stronie www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji.

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.)

 


Z dniem 1 maja 2012 r. Komendant Główny Policji wprowadził zmiany w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji. Przedmiotowy tryb umieszczony został na stronie www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji. Zmiany w ww. trybie, obowiązujące od dnia 1 maja 2012 r. zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 maja 2012 r.)

Poradnik do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (zawiera zmiany wprowadzone z dniem 1maja 2012 r.)

 

 

Od dnia 14 listopada 2011 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.

Zmiany w ww. dokumencie, obowiązujące od dnia 14 listopada 2011 roku zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

 

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 14 listopada 2011 r.)


 

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 lipca 2011 r.)

 

 

Poradnik do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (zawiera zmiany wprowadzone z dniem 14 listopada 2011 r.)

 

 

Poradnik do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (zawiera zmiany wprowadzone z dniem 1 lipca 2011 r.)Propozycje literatury pomocnej w przygotowaniu się do testu wiedzy w ramach postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe


 

Zakres zadań testowych na test wiedzy na postępowanie kwalifikacyjne

 

 

Przykładowe zadania na testy wiedzy w ramach postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe, zarządzanych przez Komendanta Głównego Policji (część ogólna)

 

 

UWAGA!

Od dnia 1 lipca 2011 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.

Zmiany w ww. dokumencie, obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 roku zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

     

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2012
Data modyfikacji : 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Sowa
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Sowa Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Sowa
do góry